Enneagram

Hvorfor du gør som du gør

JTI

Få en forståelse af ligheder og forskelle mellem os selv og andre

Hogan Assessment

Psykologisk testværktøj der viser “Solsider”, “Skyggesider” og værdier